'; Codator Oy
mittalaitteita, ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita
Codator on tuonut markkinoille seuraavat metsä-, puunjalostus- ja rakennusteollisuudelle soveltuvat tuotteet:
Codator PD-350 Tuotedokumentoija

Codator PD-350 on tuotedokumentointijärjestelmä, joka kuvaa valmistetut tuotteet halutulla tarkkuudella ennen asiakastoimitusta. Tämä varmistaa lähtevien tuotteiden laadun mahdollisissa reklamaatiotilanteissa ja tuo tehokkuutta yirytksen sisäiseen laadunseurantaan. Järjestelmä on räätälöitävissä haluttuun kuvaustarkkuuteen erikokoisille tuotteille ja yksilöintitunnuksille kuten viivakoodi tai aika.

Codator ST500 Leimantarkastaja

Codator ST500 on leimantunnistusjärjestelmä elintarviketeollisuuteen. Se mahdollistaa virheellisten leimojen havaitsemisen ja niistä hälyttämisen. Järjestelmä on tarkka, helppokäyttöinen ja markkinoiden edullisin. Edullisen hintatasonsa ansiosta se on mahdollista asentaa myös kohteisiin, joihin perinteiset järjestelmät ovat olleet investointi- ja ylläpitokustannusten vuoksi liian kalliita.

Järjestelmä pitää sisällään Codator Easy Visin konenäköpaketin. Easy Vision on hyvin joustava ja helppokäyttöinen. Paketti on helposti muokattavissa, sillä kameroita voidaa lisätä ja poistaa järjestelmästä tarpeen mukaan. Leimausalueen vaihto ja tunnistettavan leiman vaihto on mahdollista säätää itse. Kokonaisuutena järjestelmä on hyvin helppokäyttöinen ja kustannustehokas myös silloin kun on tarve tehdä muutoksia. Sen raportointimahdollisuudet ovat hyvin kattavat ja mahdollistavat leimojen tarkistamisen historiasta tarvittaessa.

Codator CC2000 Puutavaran laadutus ja katkaisuoptimointi

Codator CC2000 tehostaa puunjalostusteollisuuden tuotantoprosessia tunnistamalla ja paikantamalla viat rima-aihioissa, sekä etsimällä sahauskohdat laatu- ja optimointikriteerien mukaisesti. Codator CC2000:n ohjelmisto hyödyntää neuraaliverkkoja. Laitteelle voidaan helposti ja jatkuvasti opettaa uusien piirteiden tunnistamista. Sama laite soveltuu eri puulajeille ja erikokoiselle sahatavaralle pitkittäis- tai poikittaissuuntaisesti.

Codator CC2000 tuo merkittäviä kustannussäästöjä luokittelun ja laadun määrityksen automatisoinnin, tuotannon tehostamisen ja tuotannon optimoinnin kautta.

Codator Modus2000 Puutavarakuorman kiintokuutiomittari

Codator Modus2000 mittaa puutavara-auton tai -junan puutavarakuorman tilavuutta. Laite mittaa läpi ajettavan kuorman tilavuuden osanippukohtaisesti. Innovatiivinen mittausmenetelmä huomioi auton nopeuden sekä kuorman ladonnan ja eliminoi mahdollisen kuormaimen vaikutuksen mittauksessa. Codator Modus2000 soveltuu eri puutavaralajeille. Automaattinen ja tarkka mittaaminen tuo materiaalivirtojen hallintaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Codator NLM1000 Tiedonlouhintatyökalu

Codator NLM1000 on tiedonlouhintatyökalu käytettäväksi sekä pienimuotoisiin että isoihin datajoukkoihin. Työkalu sisältää moninaisia menetelmiä regressioon, aikasarja-analyysiin, luokitteluun, ryhmittelyyn, visualisointiin ja assosiatiivisuusanalyysiin. NML1000 hyödyntää neuroverkkopohjaista tekoälyä ja tuotteen käyttö on tehty mahdollisimman helpoksi loppukäyttäjän kannalta.

Codator ELP1000 Sähkönkulutuksen ennustaja

Codator ELP1000 on sähkönkulutuksen ennustusjärjestelmä, joka ennustaa asiakkaiden sähkönkulutusta sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille Ennustus pohjautuu mitattuihin kulutuksiin, säätilaan, kalenteriin ja/tai muuhun käyttäjän antamaan lähtötietoon. ELP1000 hyödyntää neuroverkkopohjaista tekoälyä, joka päättää itsenäisesti mitkä lähtötiedot ovat tärkeitä ennusteen kannalta. Tuote pystyy käyttämään myös tuntiaikakohtaisia sähkönkulutuksen etälukutietoja.

Codator Oy Puolikkotie 8, 02230 Espoo , puh +358 (0)41 527 1692 , www.codator.fi