Codator ELP1000 sähkönkulutuksen ennustaja

Codator ELP1000 on sähkönkulutuksen ennustusjärjestelmä, joka ennustaa asiakkaiden sähkönkulutusta sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille Ennustus pohjautuu mitattuihin kulutuksiin, säätilaan, kalenteriin ja/tai muuhun käyttäjän antamaan lähtötietoon. ELP1000 hyödyntää neuroverkkopohjaista tekoälyä, joka päättää itsenäisesti mitkä lähtötiedot ovat tärkeitä ennusteen kannalta. Tuote pystyy käyttämään myös tuntiaikakohtaisia sähkönkulutuksen etälukutietoja.

Sähkönkulutuksen ennustamisen hyödyt

 • Tuotannon ja kulutuksen tasapainoittaminen
 • Sähkön hankintakustannusten minimointi
 • Investointien optimaalinen suunnittelu

ELP1000 antamat hyödyt

 • Lyhyen ja pitkän aikavälin ennuste virhemarginaaleineen
 • Valitsee automaattisesti lähtötiedoista informatiivisimmat ennustuksen kannalta
 • Tuntiaikakohtaisten etälukutietojen hyödyntäminen
 • Mahdollistaa ennustamisen automatisoinnin

Monipuolinen raportointi

 • Graafisena sekä taulukkona
 • Tulokset saatavissa sekä html että Excel muodossa
 • Integroitavissa asiakkaan omiin järjestelmiin

Asiakastuki lähellä

 • 8/16/24h etätuki ja etäkäyttöyhteys
 • Puhelintuki
 • Käyttöliittymä, käyttöohjeet ja tuki suomeksi

Järjestelmän kokoonpano

 • Palvelintietokone
 • Selainpohjainen käyttöliittymä ja ohjelmisto

Lisätietoa

 • Jouni Juujärvi, tj
 • 041 527 1692
 • jouni.juujarvi@codator.fi