'; Codator Oy
mittalaitteita, ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita
Codator CC2000 sahatavaran luokittelija

Codator CC2000 sahatavaran luokittelija tehostaa puunjalostusteollisuuden tuotantoprosessia. Codator CC2000 tunnistaa ja paikantaa viat rima-aihioissa, sekä etsii sahauskohdat laatu- ja optimointikriteerien mukaisesti.

Codator CC2000:n ohjelmisto hyödyntää neuraaliverkkoja. Laitteelle voidaan helposti ja jatkuvasti opettaa uusien piirteiden tunnistamista. Sama laite soveltuu eri puulajeille ja erikokoisille sahatavaralle.

Codator CC2000 tuo merkittäviä kustannussäästöjä luokittelun ja laadun määrityksen automatisoinnin, tuotantoprosessin tehostamisen ja tuotannon optimoinnin kautta. Codator CC2000 erittäin helppokäyttöinen ja kustannustehokas valinta automaattiseen luokitteluun.

Codator CC2000 on nyt saatavailla pituussuuntainen laaduttaja CC2000L ja poikittaissuuntainen laaduttaja CC2000W jotka molemmat perustuvat samaan teknologiaan. Ainoastaan kameroiden määrä, laadutuskriteerit ja katkaisuoptimointi eroavat toisistaan.

Automaattisen laaduttajan hyödyt

 • Henkilöstökulujen minimointi
 • Tasainen laatu
 • Kapasiteetin kasvatusmahdollisuus

CC2000 Hyödyt

 • Markkinoiden helppokäyttöisin järjestelmä
 • Helppo pitää optimiasetuksissa
 • Tarkka laaduttaja
 • Kustannustehokas ratkaisu
 • Säästöt materiaalivirrassa
 • Soveltuu eri puulajeille

Monipuolinen raportointi

 • Laite tallentaa ja näyttää reaaliaikaisesti läpimenneen materiaalin ja tuotteiden määrät. Tarvittaessa hälyttää automaattisesti esimerkiksi raja-arvon ylittävästä hakemäärästä
 • Raportointi on mahdollista integroida tuotantojärjestelmään
 • Laitteesta on helppo tulostaa erilaisia raportteja, kuten tunti-, vuoro- ja eräkohtaiset sekä kuukausiraportit

Asiakastuki lähellä

 • 8/16/24h etätuki ja etäkäyttöyhteys
 • Puhelintuki
 • Käyttöliittymä, käyttöohjeet ja tuki suomeksi

Lisätietoa

 • Jouni Juujärvi, tj
 • 041 527 1692
 • jouni.juujarvi@codator.fi
Codator Oy Puolikkotie 8, 02230 Espoo , puh +358 (0)41 527 1692 , www.codator.fi